Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Spredningsmønster for strupekreft

Små stemmebåndssvulster (T1) har sjelden spredning. Større svulster, spesielt de som er lokalisert til supraglottis har ofte lymfogen spredning til halsen.

Fjernmetastaser forekommer relativt sjelden på diagnosetidspunktet (±  2 %), men i de tilfellene det oppstår er lunger vanligste lokalisasjon. Prognosen ved spredning til lunge eller andre lokalisasjoner er meget dårlig.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020