Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Histologi ved strupekreft

Strupehodet (larynx) er dekket av plateepitel. Biopsi brukes hyppig ved diagnostikk av forandringer i strupehodet.

Det er vanlig at patologen finner forandringer i plateepitelet i form av celleatypier som kan nå opp til forstadier som karsinoma in situ (maligne celler i dekkende plateepitel uten tegn på invasjon). Patologen må vurdere preparatet nøye for å utelukke invasjon av tumorceller i stroma. Behandlingen er avhengig av patologisvaret.

Invasivt plateepitelkarsinom er den dominerende krefttypen i denne regionen. Plateepitelkarsinom graderes høyt, middels høyt eller lavt differensiert, avhengig av likheten med normalt plateepitel.

I tillegg til plateepitelkarsinom kan noen få andre krefttyper opptre:

  • adenokarsinomer
  • karsinoider
  • nevroendokrine karsinomer
  • andre

Operasjonspreparatet, hvor strupehodet helt eller delvis er fjernet med tumor, må undersøkes nøye av patolog. Dette for å vurdere om tumor er fjernet med god margin. Det er en tidkrevende undersøkelse, som ofte innbefatter storsnitt. Storsnitt er et mikroskopiske snitt som omfatter hele preparatet hvor reseksjonsrender bedre kan vurderes.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020