oncolex logo
Utskriftsdato 7.6.2020

Årsaker til strupekreft

  • Tobakk og alkohol er de viktigste årsakene og har sannsynligvis en synergetisk effekt (2)
  • Humant Papillomavirus (HVP) (2)
  • Yrkeseksposisjoner for blant annet nikkel (8

Det er ingen holdepunkter for familiær risiko for plateepitelkarsinomer i strupen (9).