Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Årsaker til strupekreft

  • Tobakk og alkohol er de viktigste årsakene og har sannsynligvis en synergetisk effekt (2)
  • Humant Papillomavirus (HVP) (2)
  • Yrkeseksposisjoner for blant annet nikkel (8

Det er ingen holdepunkter for familiær risiko for plateepitelkarsinomer i strupen (9).

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020