Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Trøtthetsfølelse (fatigue) før, under og etter kreftbehandling

Gjennomføring

Tiltak som kan redusere opplevelsen av trøtthet/utmattelse

Det følgende er ment som generelle råd som ikke vil passe for alle i alle situasjoner. Rådene er basert på resultater av studier, erfaringer fra kreftpasienter og anbefalinger fra eksperter. Det anbefales at hver enkelt vurderer hva som kan passe han/henne best. Det anbefales også at du forteller om dine plager til din behandler og spør denne til råds om hvilke tiltak som kan være mest aktuelle for deg og spesielt om det er noen tiltak du bør unngå.

Generelle råd

 • Tilstreb å leve et mest mulig regelmessig liv
 • Prøv å planlegge dagen slik at du har tid til å hvile
 • Ta heller flere små pauser i løpet av dagen enn få og lange
 • Hvil etter at du har gjennomført en anstrengende aktivitet
 • Planlegg dagens aktiviteter og gjør først de tingene som er viktigst for deg.
 • Sett deg realistiske mål og prøv å glede deg over det du klarer
 • Forsøk å få oversikt over hvilke aktiviteter som gjør deg spesielt trøtt/utmattet og begrens disse i den grad det er mulig eller spre dem utover et lengre tidsrom
 • Prøv å akseptere at du ikke har energi til å gjøre alt du gjorde før
 • Vurder hva som er viktig for deg at du gjør selv og hva du kan overlate til andre
 • Regn med å bli trøtt etter at du har gjort en anstrengelse selv om du opplever aktiviteten i seg selv som positiv

Mosjon og trening

Tilpasset mosjon og trening etterfulgt av hvile reduserer følelsen av trøtthet. Regelmessig trening er ut fra dagens kunnskap det mest effektive tiltaket mot kronisk trøtthet hos kreftpasienter. Imidlertid kan både for mye og for lite trening forverre trøtthet, og det er derfor viktig å finne et nivå (frekvens og intensitet) som passer deg. Du skal aldri trene så hardt at du må avbryte en økt eller en treningsperiode fordi du blir helt utmattet. Husk også at dagsformen varierer for alle og tilpass treningen til din dagsform. Tenk langsiktig (måneder) og øk aktiviteten gradvis og forsiktig gjennom en periode. 

 • Aktiviteter som turgåing, sykling, svømming, dans og aerobic kan anbefales.
 • Det er bedre med lette økter jevnlig enn intense økter sporadisk
 • Start alltid i et rolig tempo, øk tempoet underveis før du så avslutter i rolig tempo. Følg dette mønsteret uavhengig av hvor lenge økten varer
 • Sett deg alltid ned og hvil etter en økt men ikke legg deg til å sove
 • Fysioterapeuter og idrettspedagoger kan gi råd og veiledning om trening. Prinsippene for treningen er som for all annen trening men den skal være tilpasset ditt energinivå 

Søvn

Mange kreftpasienter med kronisk trøtthet sliter med forstyrret søvnmønster. Det er viktig å opprettholde en normal døgnrytme selv om du føler behov for å sove på dagtid.

 • Prøv å stå opp på samme tidspunkt hver dag og legg deg omtrent til samme tid.
 • Unngå for mye aktivitet rett før du skal sove
 • Forsøk å ikke sove på dagtid fordi det forstyrrer den biologiske døgnrytmen
 • En kort middagslur kan virke oppkvikkende!
 • Hvil deg om dagen ved å sitte rolig i en god stol men ikke sov
 • Snakk med legen om vedvarende søvnproblemer

Kost

Nedsatt appetitt og redusert inntak av mat kan resultere i mangel på krefter og nedsatt energi. Det anbefales å spise sunn mat regelmessig og følge de nasjonale generelle kostrådene i den grad din tilstand muliggjør det . Spesielle dietter eller kosttilskudd bedrer ikke trøtthet med mindre det foreligger en mangeltilstand.

Arbeidssituasjon

Noen har ikke krefter til å fortsette å arbeide eller må redusere timetallet på grunn av kronisk trøtthet. En samtale med en sosionom kan være nyttig i forhold til råd og veiledning vedrørende din arbeidssituasjon, dine trygderettigheter og din økonomi.

Noen tilpasninger som du og din arbeidsgiver kan gjøre:

 • Diskuter muligheten for enklere eller lettere arbeidsoppgaver, spesielt hvis du har et fysisk krevende yrke
 • Vurder muligheten for å arbeide i begrenset stilling
 • Husk å ta regelmessige pauser også når du er på jobb hvis det er mulig
 • Vurder muligheten for fleksitid i forhold til når på dagen du har mest energi, samt muligheten for å kunne arbeide hjemme

Omsorg for barn

Mangel på energi og krefter kan være utfordrende og oppleves som sårt når du har barn eller ungdom i hjemmet. Det er likevel noen grep du kan forsøke:

 • Forklar barna dine at du er sliten og ikke orker å gjøre like mye som tidligere
 • Diskuter hva barn og ungdom kan hjelpe til med og la de ta del i huslige gjøremål
 • Prøv å etablere en fast arbeidsdeling mellom alle familiemedlemmene
 • Tilstreb aktiviteter for din egen del som ikke krever for mye energi og som kan gjennomføres uten for store anstrengelser
 • Søk og ta imot hjelp fra andre til kjøring til og fra aktiviteter, skole og lignende hvis det kan avlaste deg

Medikamentell behandling

Foreløpig finnes det i Norge ingen spesifikk medikamentell behandling mot trøtthet i forbindelse med kreft. Hvis trøttheten kan skyldes spesifikke tilstander som kan behandles med medikamenter skal dette selvsagt forsøkes. Noen ganger hjelper slik behandling da også mot trøttheten, andre ganger forblir plagene uendret. Eksempler på behandlinger som oftest også reduserer trøtthet er behandling for infeksjoner eller depresjon når disse tilstandene er påvist.

Behandling med medikamenter som stimulerer produksjonen av røde blodlegemer anbefales ikke mot trøtthet i forbindelse med kreftsykdommer på grunn av faren for alvorlige bivirkninger.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020