Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oppfølging etter behandling av kreft i spyttkjertler

Oppfølging er avgjørende for å diagnostisere og behandle residiv og eventuelle sekundære maligne tumorer på tidligst mulig tidspunkt (6). Det gir også mulighet for å avdekke eventuelle bivirkninger/sekvele av behandling, samt yte psykososial støtte. Pasientene bør følges i 5 år.

Antall konsultasjoner per år:

 • 1. år 3–4 ganger
 • 2. år 2–3 ganger
 • 3. år 2–3 ganger
 • 4.-5. år 1–2 ganger

Oppfølging det første året bør skje ved behandlende avdeling, senere hos henvisende lege/avdeling.

Innholdet på konsultasjonene bør være fullstendig klinisk undersøkelse med relevante endoskopiske undersøkelser, samt ultralydundersøkelse av hals. Eventuelt røntgen thorax.

I de tilfellene hvor glandula thyroidea har vært i strålefeltet bør man måle T4 og TSH en gang i året.

Følger av behandling

Behandlingen kan gi bivirkninger i varierende grad. Langt de fleste bivirkninger går tilbake etter avsluttet behandling.

Pasienter som har gjennomgått strålebehandling kan få kroniske bivirkninger i form av:

 • spyttkjerteldysfunksjon
 • munntørrhet
 • smaksforstyrrelser
 • karies
 • periodontal sykdom
 • osteo(radio)nekrose
 • trismus

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020