Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Diagnostikk av kreft i spyttkjertler

Ved mistanke om malignitet skal pasienten umiddelbart henvises til ØNH spesialist/avdeling.

Ved Oslo universitetssykehus gjøres følgende undersøkelser i henhold til UICC, 'certainty level' C2 (4).

  • Klinisk undersøkelse
  • CT toraks
  • CT/MR av primærtumorområdet og collum. Disse undersøkelsene gir objektive mål for primærtumor og metastaser, og er nødvendig for å bedømme omfang av kirurgiske inngrep og utforming av strålefelt.
  • Finnålscytologi av primærtumor og regionale glandler, eventuelt ultralydveiledet. Man unngår så langt som mulig åpen kirurgi av spyttkjertelsvulster. 

Eventuelle tilleggsundersøkelser 

  • Blodprøver for å kartlegge lever og nyrefunksjon
  • CT toraks hos pasienter med mistanke om lungemetastaser/lungetumor
  • Ved behov vurderes pasienten av lungelege, kardiolog eventuelt andre spesialister med henblikk på operabilitet.
  • Oralkirurg/spesialist i tann-kjeve og munnhulesykdommer
  • Ortopantogram

Klassifiseringsskjema utfylles og pasienten vurderes på tverrfaglig møte, hvor hode-hals kirurger, onkolog, patolog, radiolog og kreftsykepleier er tilstede.

Residiv

Residiv utredes på samme måte som ved primærtumor.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020