oncolex logo
Utskriftsdato (5.6.2020)

Behandling av kreft i spyttkjertler

Målet med behandlingen er å etablere lokoregional kontroll, forhindre plager av lokal og regional tumorvekst, samt å forebygge residiv.

Behandlingen tilsikter optimale funksjonelle og kosmetiske forhold.

De fleste pasienter behandles med en kombinasjon av kirurgi og strålebehandling.

Per i dag foreligger det få studier vedrørende kjemoterapi av spyttkjertelkreft. Av den grunn gis behandlingen kun i palliativt øyemed.

Alder (>70 år) er ingen kontraindikasjon mot behandling, men forutsetter at pasienten er i god fysisk og mental form (8).