Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Primær strålebehandling av spyttkjertler

Gjennomføring

Dose og fraksjonering

Pasienten behandles med fotoner eventuelt i kombinasjon med elektroner  .

Dosehastigheten skal være mellom 0,5 og 5 Gy per minutt. Det skal alltid tilstrebes homogen dose, eventuelt ved anvendelse av kompensasjon.

Det er viktig at planlagt behandlingstid overholdes.

Standardbehandling 

Alle felter skal behandles ved hver fraksjon.

  • 46 Gy til unionen av alle ITV (=CTV)   
  • 70 Gy til unionen av alle GTV (konkomitant boost, 6 fx/uke)
  • 6 fraksjoneringer per uke
  • 1 fraksjon daglig, mandag-fredag
  • 6. fraksjonen gis som en ekstra fraksjon på en av ukens 5 første dager, men alltid med 6 timers intervall.

Uforutsette avbrudd

Det tilstrebes at det ikke gis mer enn én ekstra fraksjon per uke, og at manglende behandling gis innen en uke. Det gjøres ved å gi en ekstra fraksjon i løpet av helgen, eller samme dag som planlagt fraksjon med ≥ 6 timers opphold.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020