Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Postoperativ strålebehandling av spyttkjertler

Generelt

Risikoen for tilbakefall etter et kirurgisk inngrep alene varierer. Med unntak av små tumorer må kirurgiske inngrep suppleres med strålebehandling. Strålebehandlingen rettes mot tumortomt fordi det ofte er mikroskopisk restsykdom til tross for lysmikroskopisk "frie" reseksjonsrender. I tillegg bestråles regionale lymfeknuter, enten på grunn av manifeste regionale metastaser eller fordi det på grunn av primærtumors lokalisasjon og/eller T-stadium vil være høy sannsynlighet for mikroskopisk sykdom i regionale lymfeknuter.

Intervall mellom kirurgi og strålebehandling skal være så kort som mulig. Helst 3-4 uker (<5 uker).

Målvolum og dose blir individuelt tilpasset.

Indikasjon

  • Kreft i spyttkjerteler

Mål

  • Fjerne mikroskopisk restsykdom
  • Fjerne eller begrense omfang av regionale metastaser

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020