Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Ivaretagelse av tenner og munnhule i forbindelser med strålebehandling

Oppfølging

Observasjoner

  • Sårdannelse og eventuelt tegn på infeksjon i munnhulen
  • Smerter
  • Gapehøyden bør måles og vurderes jevnlig etter endt stråling, og der kjeveledd og tyggemuskler har vært med i strålefeltet bør pasienten instrueres i gapeøvelser for å opprettholde adekvat gapeevne.

Trygderefusjon

Det kreves ingen søknad eller forhåndsgodkjenning før tannbehandling kan igangsettes. Fra og med 1. januar 2008 er det den enkelte tannlege som er ansvarlig for å vurdere hvorvidt en pasient har krav på stønad i henhold av folketrygdloven §5–6.

  • Pkt 3. Pasienter som behandles for kreft i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen forøvrig har krav på trygderefusjon ved tannbehandling hvis sykdommen eller behandlingen av denne har ført til behov for tannbehandling.
  • Pkt. 4. Infeksjonsforebyggende tannbehandling i forbindelse med strålebehandling mot kjevene ved kreftsykdom dekkes av trygden. Hvis tenner må fjernes som ledd i den infeksjonsforebyggende behandlingen, dekkes også utgifter til nødvendig rehabilitering etter folketrygdens offentlige takster. Pasientene må som regel betale et mellomlegg til tannlegen utover de offentlige takster.
  • Pkt.10. Det kan ytes stønad til tannbehandling ved hyposalivasjon som ikke er forårsaket av strålebehandling mot kjever og spyttkjertler, men av legemiddelbruk eller sykdom som har medført økt kariesaktivitet. Stønad ytes da kun i de tilfeller der det foreligger dokumentasjon på hyposalivasjon over tid, minimum ett år. Unntak fra observasjonstiden på ett år kan gjøres der det foreligger svært forhøyet kariesaktivitet og dersom verdiene for ustimulert saliva er < 0,10 ml/minutt og for stimulert salvia er < 0,70 ml/minutt. Tannlegen kan utføre salviasekresjonstesten.

Tannlegen må kunne dokumentere vurderingene og pasientjournalen må inneholde alle relevante opplysninger. Onkolog eller behandlende lege må derfor skriflig informere tannlege/pasient om hva slags kreftbehandling den enkelte pasient skal få/har fått.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020