Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Ernæringssituasjon i forbindelse med strålebehandling

Generelt

Mange hode-hals pasienter er i utgangspunktet i risikosonen for å utvikle underernæring. Underernæring er forbundet med generelt økt sykelighet. Det er lettere å forbygge enn å behandle underernæring.

Overvåking av ernæringsstatus er en viktig del av behandlingen. Hensikten er å indentifisere underernæring så tidlig som mulig for raskest mulig å iverksette tiltak.

Strålebehandlingen er ofte intensiv og gir bivirkninger som munntørrhet, smerter, mukositt og endret smaksopplevelse.  

Indikasjon

  • Strålebehandling mot hode-hals regionen

Mål

  • Opprettholde ernæringsstatus i perioden med akutte bivirkninger, som følge av strålebehandling. 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020