Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kirurgi ved kreft i spyttkjertler

Kirurgi kan påføre pasienter facialisparese. Primær nervesutur gjøres dersom dette er mulig (5).

Ved facialisparese vurderes tarsorafi (sammensying av øyelokkrendene) for å hindre utørring av cornea.

Man kan også vurdere plastikkirurgiske inngrep for å løfte munnviken på den paretiske siden. I tillegg foreligger kompliserte prosedyrer for reanimasjon av ansiktsmuskulatur.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020