Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Parotidektomi

Generelt

Den vanligste svulsten er pleomorft adenom, som i utgangspunktet er godartet, men hvor cirka 4% blir maligne over tid.

Tumorer i parotis kan i noen tilfeller være vanskelig å klassifisere. Det er ikke alltid man vet på forhånd hvorvidt tumor er malign eller benign. I de tilfeller hvor en antatt benign tumor viser seg å være malign, vil man i tillegg gjøre et halsglandeldisseksjon av aktuelle lymfeknuter.

Maligne tumorer vanskeliggjør inngrepet ved at tumor kan ha vokst inn i omkringliggende vev. Det er da større risiko for å skade den 7. hjernenerve som går tvers igjennom kjertelen.

Skade på 7. hjernenerve gir pareser i ansiktet. I noen tilfeller kan den skadede nerven fjernes og erstattes med en nervebit fra en annen lokalisasjon, hvor det gir mindre utslag.

Svulster i parotis har ofte mikroskopisk uskarpe avgrensninger. Derfor tas hele overflatiske del av kjertelen med i preparatet.

Indikasjon

  • Tumor i parotis

Mål

  • Reseksjon av tumor med margin.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020