Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Halsglandeldisseksjon

Gjennomføring

 • Snittføring tilpasses spredningsmønster og primærtumors lokalisasjon.
 • Hudlapper dissikeres fri. 
 • Musculus sternocleidomastoideus og vena jugularis settes av nedad (ikke ved elektiv reseksjon).
 • Fett, lymfeknuter og muskulatur dissekeres fri opp under bibehold av nervus vagus.
 • Alle lymfeknuter i den aktuelle region fjernes, i dette tilfellet region 5.
 • Musculus sternocleidomastoideus og vena jugularis settes av oppad.
 • Lymfekjertlene er vesentlig lokalisert langs vena jugularis interna.
 • Fortil tømmes region 1A og B  for lymfeknuter, og glandula submandibularis fjernes.
 • Preparatet settes av med merking av flere patologiske lymfeknuter.
 • Det gjøres nitidig hemostase.
 • Dren legges inn.
 • Såret lukkes lagvis.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020