Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Halsglandeldisseksjon

Generelt

Det er hensiktsmessig å dele inn halsen i 6 regioner på hver side, for nøyere å kunne angi hvilke deler av halsen man finner sykdom og ønsker å operere.   

Varianter av halsglandeldisseksjon

  • Radikal (klassisk) halsglandeldisseksjon - lymfeknuter reseseres i region 1-5 og man tar med vena jugularis interna, nervus XI og musculus sternocleidomastoideus.
  • Modifisert halsglandeldisseksjon - bevarer en eller flere av de ikke-lymfatiske strukturerer som fjernes ved en radikal halsglandeldisseksjon.
  • Selektive halsglandeldisseksjoner - glandler fjernes innen en eller flere regioner.
  • Elektive halsglandeldisseksjoner er ikke innarbeidet som rutine i Norge. Elektiv reseksjon på halsen er resultatmessig, så langt man vet, likeverdig med strålebehandling (1).

Så langt det er mulig gjøres reseksjon på primærtumor og halsglandeldisseksjon i samme seanse.

Indikasjoner

  • Lymfogen spredning til lymfeknuter på hals
  • Stor sannsynlighet for spredning til lymfeknuter på hals

Mål

  • Fjerne påvist kreftsykdom i halsglandler

 

1. Referanse: Storaker KA. Kartlegging av skulderfunksjon etter lymfeknutedisseksjon. Oslo: Rikshospitalet Universitetsklinikk, 2002

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020