Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av kreft i spyttkjertler

Målet med behandlingen er å etablere lokoregional kontroll, forhindre plager av lokal og regional tumorvekst, samt å forebygge residiv.

Behandlingen tilsikter optimale funksjonelle og kosmetiske forhold.

De fleste pasienter behandles med en kombinasjon av kirurgi og strålebehandling.

Per i dag foreligger det få studier vedrørende kjemoterapi av spyttkjertelkreft. Av den grunn gis behandlingen kun i palliativt øyemed.

Alder (>70 år) er ingen kontraindikasjon mot behandling, men forutsetter at pasienten er i god fysisk og mental form (8).

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020