Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Symptomer ved kreft i spyttkjertler

Parotis

Symptomer fra parotis er som regel hevelse i parotisregionen, eventuelt utfall av 7. hjernenerve som medfører skjevhet i ansiktet.

Submandibularis

Symptomer fra submandubularis er som regel en submandibulær hevelse, eventuelt utfall av 12. hjernenerve som medfører lammelse av halve tungen.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2019