Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stadier ved kreft i spyttkjertler

Tumorer klassifiseres ifølge International Union Against Cancer (UICC) (3,4). 

T-klassifikasjon

T-klassifikasjon representerer primærtumors omfang.

 • T1 – små tumorer ≤ 2 cm i største diameter 
 • T2 – tumorer 2–4 cm i største diameter

 

 • T3 – Tumor > 4 cm, < 6 cm
 • T4 – omfattende tumorer med innvekst i naboorgan, muskulatur, skjelett og hud.

 

 

N-klassifikasjon

N-klassifikasjon representerer spredning til regionale lymfeglandler på halsen målt i største diameter.

 • N0 – ingen regionale lymfeknutemetastaser
 • N1 – ipsilaterale lymfeknutemetastaser ≤ 3 cm 
 • N2
  • a – ipsilateral lymfeknutemetastase > 3 cm ≤ 6 cm
  • b – flere ipsilaterale lymfeknutemetastaser ≤ 6 cm
  • c – kontralaterale lymfeknutemetastaser  ≤ 6 cm
 • N3 – lymfeknutemetastaser > 6 cm 

M-klassifikasjon 

M-klassifikasjon representerer fjernmetastaser.

 • M0 – ingen fjernmetastaser
 • M1 – fjernmetastaser

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020