Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Spredningsmønster for kreft i spyttkjertler

De regionale lymfeknuter for store deler av huden i ansiktet samt tinning, ligger i parotis. Svulster i parotis kan derfor representere spredning fra primærtumorer lokalisert i huden i tinningområdet eller ytre øre (7).

Lymfogen spredning er uvanlig på diagnosetidspunktet.

Fjernmetastaser forekommer relativt sjelden, men i de tilfellene det oppstår er lunger vanligste lokalisasjon.

Adenoid cystisk karsinom har imidlertid et spesielt spredningsmønster, med sen metastasering.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020