Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Prognose for kreft i spyttkjertler

Prognosen avhenger av histologi og stadium.

Ved spredning til lymfeknuter på hals, halveres sykdomspesifikk overlevelse i forhold til likt T-stadium uten spredning. Økende N-kategori gir også økende risiko for fjernmetastaser.

Adenoidcystisk karsinom har et spesielt forløp med sent oppståtte fjernmetastaser som vokser langsomt. Pasienten kan leve lenge med sykdommen.

Verifiserte fjernmetastaser utelukker som regel kurativ behandling med de behandlingsalternativene som er til rådighet i dag.

 

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med kreft i spyttkjertlene, i prosent etter diagnoseperiode 1979–2018.

Kilde: Kreftregisteret.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020