Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Histologi ved kreft i spyttkjertler

Spyttkjertelkreft forekommer sjeldent. Det finnes cirka 24 ulike typer. Disse kan være vanskelig å diagnostisere cytologisk og histologisk.

Sykdommen diagnostiseres primært med finnålsbiopsi. I de fleste tilfeller er tumor godartet og av typen pleomorft adenom. Denne diagnosen er enkel cytologisk, men noen ganger er det vanskelig å skille maligne fra benigne tumorer ved cytologi.

Det kreves lang erfaring i dette feltet for å riktig klassifisere de ulike krefttypene i spyttkjertler.

Noen av de viktigste typene er:

  • mucoepidermoid karsinom
  • adenokarsinom
  • adenocystisk karsinom
  • acinærcelle karsinom
  • spyttkjertelgang karsinom
  • karsinom ex pleomorft adenom (mixed tumor)

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020