oncolex logo
Utskriftsdato 13.7.2020

Årsaker til kreft i spyttkjertler

Ingen kjente årsaksfaktorer, andre enn tidligere radioaktiv stråling (2).