oncolex logo
Utskriftsdato (15.8.2020)

Diagnostikk av kreft i nese og bihuler

Det er ofte fastlege eller tannlege som møter pasienten først.

De kliniske undersøkelsene bør omfatte:

 • nøye inspeksjon av slimhinner i nesehulen (fremre rhinoskopi)
 • grundig palpasjon av hals med tanke på forstørrede lymfeknuter
 • biopsi av suspekte lesjoner i slimhinner 

Ved mistanke om malignitet skal pasienten umiddelbart henvises til ØNH spesialist/ avdeling.

Ved Oslo universitetssykehus gjøres følgende undersøkelser i henhold til UICC, 'certainty level' C2 (4).

 • Klinisk undersøkelse
 • CT toraks
 • CT/MR primærtumorområdet og collum. Undersøkelsene utelukker sinusitt. I tillegg de objektive mål for primærtumor og metastaser, og er nødvendig for å bedømme omfang av kirurgiske inngrep og utforming av strålefelt.  
 • Endoskopisk undersøkelse
 • Sinusskopi med biopsi ved behov. Oversikten bedres ved avsvelling av slimhinnen.
 • Finnålscytologi av:
  • regionale glandler, eventuelt ultralydveiledet
  • slimhinnedekket tumor.

Eventuelle tilleggsundersøkelser:

 • Vanlige blodprøver for å kartlegge lever og nyrefunksjon, T4 og TSH
 • CT-toraks hos pasienter med mistanke om lungemetastaser/lungetumor
 • PET for å vurdere utbredelse av metastaser, og eventuelt for å bedømme tumors omfang med tanke på operabilitet  
 • Ved behov vurderes pasienten av lungelege, kardiolog og eventuelt andre spesialister med tanke på operabilitet.
 • Oralkirurg/spesialist i tann-kjeve og munnhulesykdommer
 • Ortopantogram

Klassifiseringsskjema utfylles og pasienten vurderes på tverrfaglig møte, hvor hode-hals kirurg, onkolog, patolog, radiolog og kreftsykepleier er tilstede.

Residiv

Residiv utredes på samme måte som ved primærtumor.