oncolex logo
Utskriftsdato (1.10.2020)

Behandling av kreft i nese og bihuler

Målet med behandlingen er å etablere lokoregional kontroll, forhindre plager av lokal og regional tumorvekst, samt å forebygge residiv.

Behandlingen må tilsikte optimale funksjonelle og kosmetiske forhold.

De behandlingsmodaliteter man har til rådighet er hovedsakelig kirurgi og strålebehandling. Ofte blir behandlingen bestående av en kombinasjon av disse. Kjemoterapi benyttes i noen grad.

Alder (>70 år) er ingen kontraindikasjon mot behandling, men forutsetter at pasienten er i god fysisk og mental form (11).