Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Postoperativ strålebehandling av nese/bihule

Gjennomføring

Dose og fraksjonering

Pasientene skal behandles med fotoner, eventuelt i kombinasjon med elektroner  . Dosehastigheten skal være mellom 0,5 og 5 Gy per minutt. Det skal alltid tilstrebes homogen dose eventuelt ved anvendelse av kompensasjon.

Det er viktig at planlagt behandlingstid overholdes.

Standardbehandling

Alle felter skal behandles ved hver fraksjon.

  • Radikalt opererte (R0) skal ha 50 Gy (T1-2) eller 60 Gy (T3-4)
  • Ikke radikalt opererte (R1/R2) og nivåer med ekstrakapsulærvekst skal ha 66 Gy
  • Elektive lymfeknuter skal ha 46-50 Gy 
  • 5 fraksjoneringer per uke
  • Alle felter skal behandles ved hver fraksjon.
  • 1 fraksjon daglig, mandag-fredag. 

Intervall mellom kirurgi og strålebehandling skal være så kort som mulig, helst 3-4 uker (<5 uker)

Postoperativ bestråling til minst 60 Gy etter halsglandeldisseksjon utføres dersom det foreligger:

  • ekstranodal vekst i en eller flere lymfeknuter
  • tumorinfiltrasjon i lymfeknuter i flere nivåer 
  • tumorvev i bløtdeler/hud
  • ufrie reseksjonsrender/resttumor

Noen av de nevnte faktorer kan betinge lokal "boost" bestråling i høyere doser.

Ved uforutsette avbrudd

Det tilstrebes at det ikke gis mer enn én ekstra fraksjon per uke, og at manglende behandling gis innen en uke. Det gjøres ved å gi en ekstra fraksjon i løpet av helgen eller samme dag som planlagt fraksjon med ≥ 6 timers opphold.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020