Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Midfacial degloving

Oppfølging

  • Terra-Cortil tamponger fjernes etter 2 dager.
  • Det skyller med saltvannsoppløsning.

Kontroll etter cirka en uke hos operatør.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020