Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Midfacial degloving

Gjennomføring

 • Nesekavitetene avsvelles med Adrenalin/Tetrakain tamponger.
 • Tumor skoperes.
 • Xylocain/Adrenalin settes  i det aktuelle området.
 • Det legges et snitt 1 cm anteriort for tumor i karaniokaudal retning på bruskseptum.
 • Det skjæres helt ned til nesegulvet.
 • En insisjon legges langs hele tannrekken.
 • Man løsner periostalt og identifiserer nervus infraorbitalis bilateralt opp til aperturen.
 • Det skjæres igjennom nesegulvet og septum løsnes mot premaxillen.
 • Midtre del av ansiktet løftes opp, og man får god tilgang til nesekavitetene.
 • Det klippes kaudalt for tumor på neseseptum.
 • Septum fjernes kranialt med makroskopisk fri rand.
 • Preparatet tas ut og merkes til histologi.
 • Mucosa inspiseres.
 • Det tas frysesnitt av mucosa og gjenværende kraniale del av septum.
 • To tamponger legges inn, inntrukket med Terra-Cortil på den aktuelle side. På andre siden legges en mindre Terra-Cortil tampong.
 • Neseseptum sutureres mot spina.
 • Omslagsfolden lukkes.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020