Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Midfacial degloving

Generelt

Midfacial degloving gir vid tilgang til overkjevens skjelett.  Man legger et snitt i slimhinnen sublabialt og dissikerer hud/underhud og periost fra overkjevens overflate. Ved hjelp av et snitt i slimhinnen på neseseptum ,samt gulv og lateralsiden av nesen, kan bløtdelene over neseskjelettet løsnes sammen med bløtdelene over overkjeven. Denne tilgangen er et alternativ til en lateral rhinotomi.

Indikasjoner

Tumor ved følgende lokalisasjoner

  • Sinus maxillaris
  • Sinus sphenoidalis
  • Ethmoidal og/eller neseskillevegg

Mål

  • Reseksjon av tumor

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020