Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Symptomer ved kreft i nese og bihuler

Symptomer på kreft i nese og bihuler er lenge "stumme" og tumor er derfor ofte avansert ved diagnosetidspunktet.

Eventuelle symptomer kan være:

  • smerter
  • snue
  • neseblødning
  • ensidig nasalstenose

Sene symptomer kan være:

  • hevelse i kinnet/omslagsfolden
  • økt tåreflod
  • dislokalisasjon av bulbus oculi
  • hevelse i ganen/gummen
  • nedsatt følelse i kinnet – skyldes at tumor vokser inn og skader en av ansiktsnervene, 2. gren av n. trigeminus

Tumor i kjevehulen kan føre til tannløsning eller protesemistilpasning (2).

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020