Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stadier ved kreft i nese og bihuler

Epiteliale tumorer klassifiseres ifølge International Union Against Cancer (UICC) (3,4). 

T-klassifikasjon

T-klassifikasjon representerer omfanget av primærtumor.

Bihule – sinus maxillaris

 • T1 – tumor er begrenset til mukosa uten noe infiltrasjon i ben.
 • T2 – tumor forårsaker erosjon av ben, samtidig som den kan strekke seg til den harde gommen og/eller midtre vegg av kjevehulen.

 

 

 • T3 – tumor omfatter en av følgende; ben i bakre vegg av kjevehulen, subkutant vev, gulvet i øyehulen, sinus ethmoidales.
 • T4a – tumor omfatter en av følgende; infiltrasjon i fremre del av øyehulen, huden på kinnet, fossa infratemporalis, os pterygoideus, lamina cribrosa, sinus sphenoidalis eller sinus frontalis.
 • T4b – tumor omfatter en av følgende; apex i orbita, dura, hjerne, midtre skallegrop, andre kraniale nerver enn nervus maxillaris.

 

 

Nesehulen og sinus ethmoidales

 • T1 – tumor er begrenset til ett sted i nesehulen eller sinus ethmoidales med eller uten innvekst i ben.
 • T2 – tumor omfatter to lokalisasjoner i nærliggende område inne i nasoethmoidal komplekset, med eller uten innvekst i ben.
 • T3 – tumor omfatter midtre vegg i kjevehulen, gulvet i øyehulen, sinus maxillaris, gane eller lamina cribrosa.
 • T4a – tumor omfatter en av følgende; fremre del av øyehulen, huden på nesen eller kinnet.  
 • T4b – tumor omfatter en av følgende; apex i orbita, dura, hjernen, midtre skallegrop, andre kraniale nerver enn maxillaris.

Ved omfattende svulster er det ofte vanskelig å definere eksakt utgangspunkt.

N-klassifikasjon

N- klassifikasjon representerer spredning til regionale lymfeglandler på halsen målt i største diameter.

 • N0 – ingen regionale lymfeknutemetastaser
 • N1 – ipsilaterale lymfeknutemetastaser ≤ 3 cm 
 • N2
  • a – ipsilateral lymfeknutemetastase > 3 cm ≤ 6 cm
  • b – flere ipsilaterale lymfeknutemetastaser ≤ 6 cm
  • c – bilaterale eller kontralaterale lymfeknutemetastaser ≤ 6 cm
 • N3 – lymfeknutemetastaser > 6 cm

M-klassifikasjon

M-klassifikasjon representerer fjernmetastaser.

 • M0 – ingen fjernmetastaser
 • M1 – fjernmetastaser

  

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020