Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Spredningsmønster for kreft i nese og bihuler

Tumor vokser ofte tidlig inn i ben/brusk. Spredningen styres av anatomien og hver anatomiske lokalisasjon har sitt lokale spredningsmønster.

Fjernmetastaser forekommer sjelden, men i de tilfellene det oppstår er lunger vanligste lokalisasjon.

Lymfogen spredning er uvanlig på diagnosetidspunktet (< 10 %). 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020