Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Referanser til kreft i nese og bihuler

 1. Cancer in Norway 2018, Cancer Registry of Norway, Institute of Population-based Research. Oslo, Norway
 2. Thawley SE, Panje WR, Batsakis JG, Lindberg WB. Comprehensive Management of Head and Neck Tumors. 2. opplag. W.B. Philadelphia: Saunders Company, 1999 
 3. Sobin LH, Wittekind C, eds. TNM Classification of Malignant Tumours. 6th ed. New York: Wiley-Liss, 2002
 4. Wittekind C, Greene FL, Hutter RVP, Klimpfinger M, Sobin LH. TNM Atlas. 5. ed. Heidelberg: Springer, 2005
 5. Janfaza P, Nadol JB, Galla R, Fabien RL. Surgical anatomy of the head and neck. Lipincott, Williams & Wilkins, 2001
 6. Boysen M, Lövdal O, Tausjö J, Winther F. The value of follow-up in patients treated for squamous cell carcinoma of the head and neck. Eur J Cancer 1992; 28: 455-60
 7. Boysen M, Loven JØ. Second malignant neoplasms in patients with head and neck squamous cell carcinomas. Acta Oncol. 1993; 32: 283-288
 8. Pedersen E, Høgetveit AC, Andersen Å. Cancer of respiratory organs among workers at a nickel refinery in Norway. Int J Cancer 1973; 12 (1) :32-41
 9. Acheson ED, Cowdel RH, Hadfield E, Machbeth RG. Nasal cancer in woodworkers in the furniture industry. Br Med J 1968; 2 (5605): 587-96
 10. Boysen M, Due-Tønnesen BJ, Helseth E et al. Reseksjon av maligne svulster med relasjon til fremre skallegrop. Tidsskr nor Lægeforen 2001; 121: 1688-91
 11. Boysen M. Squamous cell carcinoma of the head and neck in the elderly. The open Otolaryngology Journal. In press. 2010.
 12. Bonner JA, Harari PM, Giralt J et al. Radiotherapy plus cetuximab for squamous-cell carcinoma of the head and neck. New Engl J Med 2006;354:567-78

 13. Vermorken JB, Trigo J, Hitt R et al. Open-label, uncontrolled, multicenter phase II study to evaluate the efficacy and toxicity of cetuximab as a single agent in patients with recurrent and/or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck who failed to respond to platinum- based therapy. J Clin Oncol 2007;25:2171-7.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020