oncolex logo
Utskriftsdato 3.8.2020

Histologi ved kreft i nese og bihuler

Plateepitelkarsinom er den vanligste typen kreft i nese og bihule. Mikroskopisk deles den inn i keratiniserende (hyppigst) og ikke-keratiniserende type.

Det finnes i tillegg en papillær og verrukøs variant, som kan gi diagnostiske vanskeligheter.

Adenokarsinom utgjør 10–20 % av primære maligne tumorer i denne regionen.

Noen typer spyttkjertelkreft kan også forekomme ved kreft i nese og bihuler.

Mer uvanlige typer i denne regionen er:

  • nasopharyngealt karsinom
  • udifferensiert karsinom
  • nevroendokrint karsinom
  • malignt melanom
  • olfaktorisk nevroblastom