Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Histologi ved kreft i nese og bihuler

Plateepitelkarsinom er den vanligste typen kreft i nese og bihule. Mikroskopisk deles den inn i keratiniserende (hyppigst) og ikke-keratiniserende type.

Det finnes i tillegg en papillær og verrukøs variant, som kan gi diagnostiske vanskeligheter.

Adenokarsinom utgjør 10–20 % av primære maligne tumorer i denne regionen.

Noen typer spyttkjertelkreft kan også forekomme ved kreft i nese og bihuler.

Mer uvanlige typer i denne regionen er:

  • nasopharyngealt karsinom
  • udifferensiert karsinom
  • nevroendokrint karsinom
  • malignt melanom
  • olfaktorisk nevroblastom

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020