oncolex logo
Utskriftsdato 24.9.2020

Årsaker til kreft i nese og bihuler

  • Humant papillomavirus (HPV) (2).
  • Yrkeseksposisjon for nikkel øker risikoen for utvikling plateepitelkarsinom (8). 
  • Yrkeseksposisjon for trestøv fra harde tresorter og støv fra lærvarer øker risikoen for adenokarsinom (9).

Tobakk er en mulig etiologisk faktor (2). Hvorvidt snus er kreftfremkallende er ikke tilstrekkelig dokumentert.