Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Årsaker til kreft i nese og bihuler

  • Humant papillomavirus (HPV) (2).
  • Yrkeseksposisjon for nikkel øker risikoen for utvikling plateepitelkarsinom (8). 
  • Yrkeseksposisjon for trestøv fra harde tresorter og støv fra lærvarer øker risikoen for adenokarsinom (9).

Tobakk er en mulig etiologisk faktor (2). Hvorvidt snus er kreftfremkallende er ikke tilstrekkelig dokumentert.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020