Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kreft i nese og bihuler

Plateepitelkarsinom utgjør hovedgruppen av kreft i nese og bihuler. I tillegg forekommer ulike typer adeonokarsinomer, sarkomer og andre svulstformer.

Nesen omfatter:

  • septum (neseskillevegg)
  • concha nasalis (nesemuslingen)
  • laterale nesevegg

Bihulene omfatter:

  1. sinus frontalis
  2. sinus ethmoidales
  3. sinus maxillaris
  4. sinus sphenoidalis

Nese og bihuler omfatter slimhinner i de øvre luftveier.

Behandling av kreft i nese og bihuler og følgetilstand av behandling kan få store konsekvenser for pasientens talefunksjon og utseende. Hvor omfattende forandringene blir, avhenger av tumors lokalisasjon og stadium. For å redusere de belastningene dette kan føre til for pasienten, er det viktig med grundig informasjon og oppfølging (2).

Forekomst

I 2018 ble det registrert 38 tilfeller av kreft i nese og bihuler, det var 22 menn og 16 kvinner som fikk denne diagnosen (1).

Gjennomsnittsalderen for alle lokalisasjoner i hode-halsregionen er omtrent 64 år.

 

Aldersspesifikk forekomst av kreft i nese og bihuler, 2014–2018.

Kilde: Kreftregisteret

 

 

Forekomst av kreft i nese og bihuler, 1959–2018.

Kilde: Kreftregisteret

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020