Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Diagnostikk av munnhulekreft

Det er oftest fastlegen eller tannlegen som møter pasienten først.

De kliniske undersøkelsene bør omfatte:

 • nøye inspeksjon av slimhinner i munnhule og svelg
 • grundig palpasjon av hals med tanke på forstørrede lymfeknuter
 • biopsi av suspekte lesjoner i slimhinner 

Ved mistanke om malignitet skal pasienten umiddelbart henvises til ØNH spesialist/avdeling.

Ved Oslo universitessykehus gjøres følgende undersøkelser i henhold til UICC, 'certainty level' C2 (4).

 • Klinisk undersøkelse
 • CT toraks
 • CT/MR av primærtumorområdet og collum. Disse undersøkelsene gir objektive mål for primærtumor og metastaser, og er nødvendig for å bedømme omfang av kirurgiske inngrep og utforming av strålefelt.
 • Skopi og palpasjonsvurdering i narkose (ikke obligatorisk).
 • Finnålscytologi av regionale glandler eller slimhinnedekket tumor, eventuelt ultralydveiledet.

Eventuelle tilleggsundersøkelser: 

 • Blodprøver for å kartlegge lever og nyrefunksjon
 • CT toraks hos pasienter med mistanke om lungemetastaser/lungetumor
 • PET for å vurdere utbredelse av primær tumor og metastaser, samt bedømmelse av operabilitet  
 • Bronko- eller øsofagusskopi gjøres ved metastaser med ukjent utgangspunkt og ved mistanke om lungetumor (ikke obligatorisk).
 • Ved behov vurderes pasienten av lungelege, kardiolog eventuelt andre spesialister med henblikk på operabilitet.
 • Oralkirurg/spesialist i tann-kjeve og munnhulesykdommer
 • Ortopantogram

Klassifiseringsskjema utfylles og pasienten vurderes på tverrfaglig møte, hvor hode-hals kirurg, onkolog, patolog, radiolog og kreftsykepleier er tilstede.

Residiv

Residiv utredes på samme måte som ved primærtumor.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020