oncolex logo
Utskriftsdato (5.6.2020)

Behandling av munnhulekreft

Målet med behandlingen er å etablere lokoregional kontroll, forhindre plager av lokal og regional tumorvekst, samt å forebygge residiv.

Behandlingen må tilsikte optimale funksjonelle og kosmetiske forhold.

De behandlingsmodaliteter man har til rådighet er hovedsakelig kirugi og strålebehandling (5). Ofte blir behandlingen bestående av en kombinasjon av disse. 

Alder (>70 år) er ingen kontraindikasjon mot behandling, men forutsetter at pasienten er i god fysisk og mental form (14).