Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Primær strålebehandling av munnhule

Gjennomføring

Dose og fraksjonering

Pasientene skal behandles med fotoner eventuelt i kombinasjon med elektroner  . Dosehastigheten skal være mellom 0,5 og 5 Gy per minutt. Det skal alltid tilstrebes homogen dose eventuelt ved anvendelse av kompensasjon.

Det er viktig at planlagt behandlingstid overholdes.

Standardbehandling

  • 46 Gy til unionen av alle ITV (=CTV)   
  • 70 Gy til unionen av alle GTV (konkomitant boost, 6 fx/uke)  
  • 6 fraksjoner per uke
  • Alle felter skal behandles ved hver fraksjon.
  • 1 fraksjon daglig, mandag-fredag. 
  • 6. fraksjonen gis som en ekstra fraksjon på en av ukens 5 første dager, men alltid med  minst 6 timers intervall.

Standardbehandling kommer i nær framtid til å gå over til SIB (simultaneous integrated boost)

Ved uforutsette avbrudd

Det tilstrebes at det ikke gis mer enn én ekstra fraksjon per uke, og at manglende behandling gis innen en uke. Det gjøres ved å gi en ekstra fraksjon i løpet av helgen, eller samme dag som planlagt fraksjon med ≥ 6 timers opphold.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020