Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Primær strålebehandling av munnhule

Definisjoner

Målvolum

 

 

 

Definisjoner av målevolum i henhold til ICRU (International Comission on Radiation Units and Measurment)
GTV (Gross tumor volume) Palperbar eller synlig/demonstrerbar utstrekning av malign vekst                               
CTV (Clinical target volume)

Vevsvolum som inneholder GTV og/eller subklinisk mikroskopisk malign sykdom

ITV (Internal Target Volume)

Volum som inneholder CTV pluss en indre margin som tar hensyn til indre bevegelser og endringer av CTV

PTV (Planning Target Volume) Geometrisk volum som inneholder ITV med en setup margin som tar hensyn til antatte pasientbevegelser, samt variasjoner i pasientopplegging og feltinnstillinger
OAR (Organ-at-Risk) Normalvev hvor strålefølsomheten signifikant kan påvirke planlegging og/eller rekvirering av dose

PRV (Planning organ-at-risk volume)

Geometrisk volum som inneholder risikovolum med en setup margin
TV (Treated Volume) Volumet innenfor en isodoseoverflate som anses tilstrekkelig utfra behandlingsintensjon
IV (Irradiated Volume) Det volum som får en dose som er av betydning i forhold til normalvevstoleranse
CI (Conformity Index) Forholdet mellom planlegginstarget og behandlet volum (PTV/TV)

 

Laterale tumorer

Ved lateralt beliggende tumorer forstås kinn, tannkjøttet og trigonum retromolare med 1 cm avstand til midtlinjen uten spredning til kontralaterale lymfeknuter. I disse tilfellene kan man anvende en behandlingsteknikk som reduserer dosen til den friske delen av munnhulen og halsen. Tungecancer og tumorer som vokser inn i tungemuskulaturen skal alltid, uansett tumors faktiske lokalisasjon behandles som midtlinjetumor.

Midtlinje tumorer

Med tumorer i midtlinje forstås orale tunge, munngulvet og den harde gane. Disse tumorene og de tumorer som strekker seg inn i disse regioner med primært utgangspunkt i kinn og gom, har tendens til bilateral lymfeknute metastasering. Maligne celler kan spre seg med lymfedrenasjen fra anteriore tunge direkte til  midtjugulære og supraklavikulære lymfeknutestasjoner. 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020