Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Primær strålebehandling av munnhule

Generelt

Strålebehandlingen rettes mot primærtumor. I tillegg bestråles regionale lymfeknuter ved manifeste regionale metastaser.

Avhenging av primærtumors lokalisasjon og/eller T-stadium, vil det være aktuelt å strålebehandle regionale lymfeknuter på grunn av høy sannsynlighet for mikroskopisk sykdom.

Behandlingen gis primært til inoperable pasienter, eller preoperativt for å gjøre tumor lettere tilgjengelig for kirurgi. Cellegiftbehandling gis parallelt.

Målvolum og dose blir individuelt tilpasset.

Indikasjon

  • Kreft i munnhulen

Mål

  • Eliminere tumor
  • Redusere tumorvolum
  • Fjerne eller begrense omfang av regionale metastaser

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020