Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Postoperativ strålebehandling av munnhule

Generelt

Risikoen for tilbakefall etter et kirurgisk inngrep alene varierer i forhold til lokalisasjon.

Med unntak av små tumorer i spesielle lokalisasjoner må kirurgiske inngrep suppleres med strålebehandling. Strålebehandlingen rettes mot tumortomt fordi det ofte er mikroskopisk restsykdom til tross for lysmikroskopisk "frie" reseksjonsrender. I tillegg bestråles regionale lymfeknuter, enten på grunn av manifeste regionale metastaser eller fordi det på grunn av primærtumors lokalisasjon og/eller T-stadium vil være høy sannsynlighet for mikroskopisk sykdom i regionale lymfeknuter.

Intervall mellom kirurgi og strålebehandling skal være så kort som mulig, helst 3-4 uker (<5 uker).

Målevolum og dose blir individuelt tilpasset.

Indikasjon

  • Kreft i munnhulen

Mål

  • Postoperativ strålebehandling skal fjerne mikroskopisk restsykdom, og forebygge og/eller fjerne spredning til halsglandler

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020