Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Palliativ strålebehandling i hode-halsregionen

Generelt

Pasienter med langtkommen kreftsykdom og kort forventet levetid kan ha både symptomlindrende og symptomforebyggende effekt av strålebehandling. I noen tilfeller virker behandlingen også livsforlengende.

Normalvev har større evne til reparasjon mellom de enkelte fraksjoner sammenlignet med tumorvev. Strålebehandling gis derfor med én eller få store fraksjoner med god effekt og lite bivirkninger. På den måten gir man høy total dose mot tumorvevet og likevel begrenser skaden på friskt vev.

Det er svært viktig at de akutte bivirkningene er lite uttalte og av kort varighet.

Palliativ strålebehandling brukes mot både primærtumorer, lokale residiv og metastaser.

Indikasjoner

  • Uhelbredlig kreftsykdom i hode-halsregionen
  • Klar sammenheng mellom aktuell(e) metastase(r) og symptom(er)

Mål

  • Lindre symptomer
  • Forebygge symptomer

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020