Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Brachyterapi ved munnhulekreft

Oppfølging

Bivirkningen når en topp fra 7-14 dager etter siste behandling.

Bivirkninger kan være kraftige som ved ekstern strålebehandling, men de er mindre utbredt fordi strålefeltet er mindre. 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020