Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Brachyterapi ved munnhulekreft

Gjennomføring

Det gis 2 fraksjoner daglig à 2,5 Gy. Totaldosen varierer fra pasient til pasient.

Etter siste behandling klippes slangene på utsiden av hud og fjernes fra tungen fra munnhuleside.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020