Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Brachyterapi ved munnhulekreft

Forberedelser

Preoperativ vurdering av indremedisiner og anestesi.

Innleggelse av plastkateter

I narkose legges det fire parallelle ekvidistante guidenåler med risikoområdet sentralt plassert i rektangelet som dannes.

Dernest erstattes guidenålene med plastkatetre for etterladning. Endestykkene på plastkatetrene virker som stoppere på tungens overside. Under haken festes plastslangene med "knapper".

Etterpå tas CT med 1 mm tykke snitt. Man tegner inn måvolumet som stort sett befinner seg innenfor katetrene.

Deretter lager fysiker doseplan .

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020