Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Brachyterapi ved munnhulekreft

Generelt

Ved brachyterapi bringes en eller flere radioaktive (iridium) kilder tett inntil eller inn i tumor   .

Fordeler sammenliknet med ekstern strålebehandling:

  • Problem med posisjonering av pasient og organbevegelse elimineres.
  • Tillater økt dosering til målvolumet og derved mulig økt kurasjonspotensiale
  • Kortere behandlingstid
  • Sparer normalvevstrukturer

Ulemper ved brachyterapi:

  • Invasivt inngrep med behov for anestesi

For å sikre bestråling av eventuell mikroskopisk kreft utenfor tumor, gis brachyterapi alltid kombinert med konformal (organkonfigurert) ekstern strålebehandling.

Indikasjon

  • Boostbehandling av kreft i munngulv og tunge/tungerot

Mål

  • Fjerne tumor
  • Fjerne resttumor, hvis behandlingen gis post operativt

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020