Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Ivaretagelse av tenner og munnhule i forbindelser med strålebehandling

Generelt

Strålebehandling mot hode-hals kan påføre pasienten plagsomme bivirkninger i munnhulen. God ivaretagelse av munnhulen er derfor helt nødvendig for at pasienten skal fullføre strålebehandlingen uten unødige plager.

Indikasjon

  • Strålebehandling mot hode-halsregionen

Mål

  • Forebygge bivirkninger av behandling
  • Lindre bivirkninger av behandling
  • Opprettholde adekvat tann- og munnhelse
  • Fremme velvære

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020